ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)

กำหนดการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2556 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-12 มิ.ย. พ.ศ. 2556 . วันที่ 5 มิ.ย. 2556 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ …เวลา 13.30 น. คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ …เวลา 14.00 … Continue reading ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)